Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oprava - zrejmej nesprávnosti, SU/CS 751/2016/7/AMR-6

Zverejnené: 14.09.2018 – 2.10.2018
Značka: SU/CS 16178/2018/2/AMR
Popis: deň doručenia: 01.10.2018