Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania v spojení so zmenou v spôsobe užívania, Prepojenie dvoch bytových jednotiek č. 3 a č. 4 na 3 poschodí - vznik jednej bytovej jednotky

Zverejnené: 14.09.2018 – 2.10.2018
Značka: SU/CS 10825/2018/3/JAV/MER
Popis: deň doručenia: 01.10.2018