Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením, Polyfunkčný dom - Kvačalova ulica, Bratislava

Zverejnené: 14.09.2018 – 2.10.2018
Značka: SU/CS 15294/2018/4/AMR
Popis: deň doručenia: 01.10.2018