Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie, Záhradná chata, záhradkárska oblasť Mokráň záhon v Bratislave

Zverejnené: 14.09.2018 – 2.10.2018
Značka: SU/CS 4823/2018/9/LZO-67
Popis: deň doručenia: 01.10.2018