Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie - o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie, Dostavba Administrtívnej budovy, Tomášiková - Papraďová

Zverejnené: 14.09.2018 – 2.10.2018
Značka: SU/CS 1279/2018/30/JAV/MER
Popis: deň doručenia: 01.10.2018