Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Nábytkové štúdio - SEGUM

Zverejnené: 10.08.2018 – 28.08.2018
Značka: SU/CS 9588/2018/6/AJA-9
Popis: deň doručenia: 27.8.2018