Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí konania, Revitalizácia priestoru trávnatej plochy, IKEA Centres Slovensko, s. r. o.

Zverejnené: 10.08.2018 – 28.08.2018
Značka: SU/CS 13287/2018/2/AMR
Popis: deň doručenia: 27.8.2018