Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení, INS_FTTH_BA_SKLENÁROVA

Zverejnené: 9.08.2018 – 27.08.2018
Značka: SU/CS 3656/2018/10/ABA-31
Popis: deň doručenia: 24.8.2018