Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní, Polyfunkčný komplaex DOMINO

Zverejnené: 9.08.2018 – 27.08.2018
Značka: SU/CS 12269/2018/6/SIV-113
Popis: deň doručenia: 24.8.2018