Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí kolaudačného konania, Obnova plynovodov a prípojok Mlynské Nivy - 1. etapa

Zverejnené: 9.08.2018 – 27.08.2018
Značka: SU/CS 9919/2018/2/MBL/LZO
Popis: deň doručenia: 24.8.2018