Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí konania, INS_FTTH_BA_Rožňavská_Baumax

Zverejnené: 8.08.2018 – 24.08.2018
Značka: SU/CS 7443/2018/6/ABA
Popis: deň doručenia: 23.08.2018