Úradná tabuľa

Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov

Zverejnené: 10.07.2018 –
Popis: V prílohe je zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo 21.6. 2018 v zmysle VZN č. 24/2018. Téma: Územné plány zón a stavebné uzávery v Ružinove.
Prílohy: