Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk

Zverejnené: 11.07.2018 – 24.07.2018
Popis: Dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia do školských kuchýň v budovách MŠ Exnárova, EP Nevädzová a MŠ Stálicova