Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT

Zverejnené: 11.07.2018 – 2.08.2018
Značka: SU/CS 9100/2018/16/ZST-93
Popis: deň doručenia: 01.08.2018