Úradná tabuľa

Sekcia: Verejné obstarávanie

Zmena - Výzva na predkladanie ponúk - Informačný systém na geopriestorovú prácu s informáciami - predĺženie lehoty

Zverejnené: 10.07.2018 – 30.07.2018
Popis: POZOR - Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 30.7.2018