Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 12.06.2018 – 12.06.2020
Značka: ZP CS 12783/2018/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 1558/5 v k. ú. Ružinov (ul. Na piesku)
Prílohy: