Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Oznámenia o začatí konania a o upustení od ústného pojednávania

Zverejnené: 12.06.2018 – 28.06.2018
Značka: 07270/2018/CDD-2
Popis: deň doručenia: 27.06.2018