Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 16.05.2018 – 31.03.2019
Značka: ZP CS 5312/2018/ZPA
Popis: Lokalita: Starý Ružinov
Prílohy: