Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 15.05.2018 – 31.03.2019
Značka: ZP CS 8217/2018/ZPA
Popis: Lokalita: MŠ Západná
Prílohy: