Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 15.05.2018 – 31.03.2020
Značka: ZP CS 4148/2018/ZPA
Popis: Lokalita: Trnavská 41
Prílohy: