Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Doložka právoplatnosti rozhodnutia

Zverejnené: 15.05.2018 – 31.05.2018
Značka: 11201/2018/SV/27648
Popis: deň doručenia: 30.05.2018