Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub stromu

Zverejnené: 15.05.2018 – 31.03.2019
Značka: ZP CS 5296/2018/ZPA
Popis: Lokalita: MŠ Banšelova
Prílohy: