Úradná tabuľa

Sekcia: Oznamy

Rozhodnutie o odobratí vodičského oprávnenia- Kwanho Ghil

Zverejnené: 17.04.2018 – 2.05.2018
Značka: ORPZ-BAI-ODI1-49/2018-R