Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Rozhodnutie, na základe odvolania účastníka konania PROPERTY Danube, s. r. o., zastavuje konanie v odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava

Zverejnené: 16.04.2018 – 3.05.2018
Značka: 11201/2018/SV/27648
Popis: deň doručenia: 02.05.2018