Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - rozhodnutie o odvolaní účastníkov konania - Polyfunkčný komplex Klingerka

Zverejnené: 16.04.2018 – 3.05.2018
Značka: OU-BA-OVBP2-2018/1543/KVJ
Popis: deň doručenia: 02.05.2018