Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 16.04.2018 – 31.03.2019
Značka: ZP CS 10352/2018/ZPA
Popis: Lokalita: ZŠ Medzilaborecká 11 Prihlasovanie do konania v termíne do 23. 4. 2018 do podateľne alebo mailom na adresu: zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk
Prílohy: