Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia - Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie - AVION SHOPPING PARK Bratislava - SUPER ZOO

Zverejnené: 16.04.2018 – 3.05.2018
Značka: SU/CS 9205/2018/4/AMR
Popis: deň doručenia: 02.05.2018