Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie, Dunajské premestie - Polyfunkčný súbor IV. etapa

Zverejnené: 13.03.2018 – 29.03.2018
Značka: SU/CS 69/2018/7/MER/ESK-33
Popis: deň doručenia: 28.03.2018