Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby

Zverejnené: 13.03.2018 – 29.03.2018
Značka: SU/CS 231/2018/5/AMR
Popis: deň doručenia: 28.03.2018