Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí stavebného konania, výmena výťahov v objekte Banšelova 31-41

Zverejnené: 13.03.2018 – 29.03.2018
Značka: SU/CS 369/2018/5/ABA
Popis: Deň doručenia: 28.03.2018