Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby spoj spojeného so stavebným konaním

Zverejnené: 13.02.2018 – 1.03.2018
Značka: SU/CS 4978/2018/3/KUC
Popis: deň doručenia: 28.02.2018