Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí územného konania o umiestnení stavby, Prístavba výťahu, PeadDr. Mgr. Ladislav Smolen PhD.

Zverejnené: 13.02.2018 – 1.03.2018
Značka: SU/CS 1268/2018/4/JAV
Popis: deň doručenia: 28.02.2018