Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - dodatočné stavebne povolenie, povoľuje užívanie, SO 01 Podzemné parkovisko a obchodné priestory, Prevádzka Bubbleology FF 31A, EUROVEA, a.s.

Zverejnené: 13.02.2018 –
Značka: SU/CS 1274/2018/8/JAV-27
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Prílohy: