Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívanie, Polyfunkčný dom Meinl Residence

Zverejnené: 12.02.2018 –
Značka: SU/CS 1315/2018/4/JAV
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Prílohy: