Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie - o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie, FTTH BA KBV Mierová BD Ružinov

Zverejnené: 12.02.2018 – 28.02.2018
Značka: SU/CS 4157/2018/4/DOU/OLV/ABA
Popis: deň doručenia: 27.02.218