Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - o začatí kolaudačného konania

Zverejnené: 12.02.2018 – 28.02.2018
Značka: SU/CS 3658/2018/2/ABA
Popis: deň doručenia: 27.02.2018