Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Rozhodnutie - súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 12.01.2018 – 31.01.2020
Značka: ZP CS 19428/2017/ZPA
Popis: Lokalita: Mokráň Záhon
Prílohy: