Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Mlynské nivy, pre stavebné objekty, ktoré sú súčasťou električkovej dráhy

Zverejnené: 12.01.2018 – 30.01.2018
Značka: 05889/2017_01680/2018/CDD-31
Popis: Deň doručenia: 29.01.2018