Úradná tabuľa

Sekcia: Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 7-2015 - úplné znenie

Zverejnené: 10.01.2018 – 25.01.2018
Popis: VZN o poskytovaní dotácií a grantov - úplné znenie