Úradná tabuľa

Sekcia: Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 23/2017

Zverejnené: 10.01.2018 – 25.01.2018
Popis: VZN o poskytovaní finančných dotácií a grantov