Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 10.01.2018 – 1.01.2020
Značka: ZP CS 1182/2018/ZPA
Popis: Lokalita: Na križovatkách 23 Prihlasovanie do konania v termíne do 17. 1. 2018 do podateľne alebo mailom na adresu: zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk
Prílohy: