Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Súhlas na výrub drevín

Zverejnené: 10.01.2018 – 31.01.2020
Značka: ZP CS 16299/2017/ZPA
Popis: Lokalita: Tomášikova 26
Prílohy: