Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 18.01.2018 – 31.12.2018
Značka: ZP CS 528/2018/ZPA
Popis: Lokalita: Studený dolec Prihlasovanie do konania v termíne do 25. 1. 2018 do podateľne alebo mailom na adresu: zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk
Prílohy: