Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie informácie - Rekonštrukcia inžinierskch sití a komunikácií - Mlynské nivy

Zverejnené: 6.12.2017 – 22.12.2017
Značka: MAGS SSU 53923/2017/390628-2/Hu
Popis: deň doručenie: 21.12.2017