Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 5.12.2017 – 5.12.2019
Značka: ZP CS 20616/2017/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 1842, 1843/8 v k. ú. Ružinov /ul. Strojnícka 7/
Prílohy: