Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania - BA_KBV_Bergamon_Nuppu Bratislava

Zverejnené: 4.12.2017 – 20.12.2017
Značka: SU/CS 17016/2017/4/ABA
Popis: Deň doručenia: 19.09.2017