Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie rozhodnutia - Predajňa potravín LIDL Bratislava ul. Trenčianska

Zverejnené: 4.12.2017 – 4.01.2018
Značka: SU/CS 12283/2017/14/JAM-152
Popis: deň doručenia: 03.01.2018