Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí spojeného konania o dodatočnom povolení stavby a kolaudačného konania

Zverejnené: 4.12.2017 – 20.12.2017
Značka: SU/CS 10169/2017/6/ABA
Popis: deň doručenia: 19.12.2017