Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie o odvolaní - BA_Polyfunkčný dom AQUA Sabinovská FTTH

Zverejnené: 14.11.2017 –
Značka: OU-BA-OVBP2-2017/95651/KVJ
Prílohy: