Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie - oprava zrejmej nesprávnosti - SO706 Úprava komunikácie Mlynské nivy a SO 706b - predĺženie odbočovacieho pruhu a chodníka

Zverejnené: 14.11.2017 –
Značka: MAGS SSU 40948/2017/405143-9
Prílohy: